Michal Židlický AIKI

Přejít na obsah
MICHAL ŽIDLICKÝ AIKI
Metoda systému je vyučována přesně tak, jak ho zamýšlí
sensei Michal Židlický: přátelství, mír, harmonie.
Vyznačuje se kruhovými pohyby. (česko - japonský styl)

PROČ PRÁVĚ MICHAL ŽIDLICKÝ AIKI ?
Protože cvičíme s kontaktem, nepoužíváme údery, ale dotýkáme se navzájem. Je to cesta správného způsobu života a jeden
ze způsobů poznávání lidí. Tam, kde vzniká například jazyková bariéra, přichází na pomoc technika, jako společný jazyk.
Cvičením se také formuje myšlení člověka.

AIKI - mysl a tělo jsou jedno

AIKIDO - je obecný název kategorie vytvořený tak, aby zahrnoval celou řadu různých umění, nikoliv název žádného konkrétního umění

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ PROBÍHÁ PO CELÝ ROK!
Děti od 6 do 12 let a studenti+dospělí od 13 let.
Dětské hodiny probíhají bez přítomnosti rodičů.
Hodina dospělých probíhá bez účasti diváků.
(zájemci mohou přijít "kdykoliv" na hodinu aikido)

MICHAL ŽIDLICKÝ AIKI
SRPEN
16.8. úterý
17.30-18.30h dospělí+studenti,děti
(sál na Habrovce je otevřen od 17.20h)
Cena: dospělí+studenti 200 Kč
Cena: děti 150 Kč

!DĚTSKÉ HODINY PROBÍHAJÍ BEZ ÚČASTI RODIČŮ!
Dítě musí být schopno vydržet bez přítomnosti rodiče. Rodiče budou mít tak čas relaxovat.

!HODINA DOSPĚLÝCH PROBÍHÁ BEZ ÚČASTI DIVÁKŮ!

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/aikidoMZ/

EMAIL:
michal.zidlicky@volny.cz

MOBIL:
606 905 816

Adresa
U Habrovky 66/2
Praha 4 - Krč
Metro Budějovická, výstup poliklinika.
Cvičí se v areálu kostela sv. Františka z Assisi.
(bílá, zděná budova u dřevěného kostela)
Vstup branou z ulice U Krčské vodárny, vedle budovy Hasičského Záchranného Sboru hl.m. Prahy.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19:
nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest-rýma)
NESMÍ vstoupit na HABROVKU!!!

AIKIDO CENTRUM ROZTYLY
(pouze pro ukrajinské děti z centra)
SRPEN
17.8. středa
16.30-17.30h děti
17.30-18.30h dorost
Přidružené dojo ke stylu Michal Židlický Aiki
Vedoucí dojo
Vladimír Gergel
(3. Dan Michal Židlický Aiki)

https://helpukrainefund.com
© 2022 Michal Židlický AIKI
Návrat na obsah